.

Ko je prouči u svojoj kući noću, šejtan u tu kuću neće ulaziti tri noći, a ko je.

. , da je Allahov Poslanik, s.

i 286.

3 Kiraet.

A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikoduno postupe, a neka im on. . U pretposljednjem džuzu nalazi se 11 sura.

i 286.

v. (Buharija i Muslim). Sura je objavljena je u Medini, odnosno nakon seobe Poslanika, a.

. Ciljevi lekcije.

3 Kiraet.

.

Džuz 29: Sura koja nas može uvesti u džennet. .

Sura El-Bekare ( arapski: سورة البقرة; bosanski: Krava) jest druga i najduža sura u Kur'anu. 3K26 – Ašere: Sura El-Bekare, 284-286.

ajet je najduži ajet u Kur’anu i još se naziva Ajet o dugu.
a.
s.

" /97/ "Ko je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji.

Od Ebu Umame el-Bahilija prenosi se da je rekao: ''Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ' Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu doći kao.

Al-Baqara ili el-Bekare ( Arapski سورة البقرة) u doslovnom prijevodu na srpskohrvatski jezik znači Krava. Sura Al-Baqara je druga po. ajet iz iste kur'anske sure, budući da borba protiv takvih misli i nastojanje da.

s. Prvi ajeti ove sure nas upoznaju sa Kur’anom i kažu nam da je Kur’an. a. . . .

Aug 2, 2020 · To je prva sura objavljena u Medini nakon sure “Oni koji pri mjerenju zakidaju”, koja je posljednja objavljena u Meki.

Prenosi se od Ebu Hurejre r. Brojni hadisi govore o ovoj suri i njenoj vrijednosti.

.

, prema kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /41/ “Ne pravite od svojih.

3K26 – Ašere: Sura El-Bekare, 284-286.

kliknite na "SUBSCRIBE" ili "PRIJAVA", a ako vam.

Otvaranje ili Pristup ; također se naziva i Majka knjiga i Lijek ) prva je sura Kur'ana.